МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА

Radio G

Gostivar

Првиот човек на општинскиот совет, Ваљбон Лимани на конференција „Зајакнување на советите на општините“

Објавено на: 22.10.2022 во 16:16

Гостивар, 22 октомври 2022 Ваљбон Лимани, претседавачот на советот на општина Гостивар учествуваше на годишната конференција што се организира во рамки на проектот „Зајакнување на советите на општините – фаза 2“. На тридневната конференција во Струга биле дискутирани актуелните моменти во локалните самоуправи и предизвиците со кои се соочуваат.

Пред учесниците беа презентирани наодите од Извештајот на анализата за финансирање на единиците на локалната самоуправа и Оценката на влијанијата од кризата во Украина врз општините во Северна Македонија.

Еден од главните податоци кој беше посочен на конференцијата е дека кај 72,2 отсто од анкетираните општини „украинската криза“ негативно влијаела врз нивното нормално функционирање.

Учесниците на конференцијата имаа можност да ги видат и да продискутираат за резултатите од истражувањето на задоволството на граѓаните од локалната самоуправа за 2022 година.

Генералниот заклучок од истражувањето е дека има раст на задоволството кај граѓаните од услугите на локално ниво во споредба со минатата година. Сепак, перцепцијата за постоење корупција во работата на општините е сè уште на релативно високо ниво, додека истовремено постои релативно низок степен на вклученост на граѓаните во процесот на носење одлуки на локално ниво.