Импресум

Радио Гостивар (Radio G) е сопственост и проект на ТРД Комета 2000 Раде ДООЕЛ Гостивар.Овој веб сајт ја следи програмата која се емитува на 106,4 ФМ во полошкиот регион.

главен и одговорен уредник:

Зоран Гега Маџоски  [email protected]

контакт: [email protected]

телефон: +389 (0) 42 333 999

адреса: 18-ти Ноември, 23 Гостивар