Услови за користење

Условите за користење се однесуваат на целата содржина и услуги на Радио Г (Radio G). Со користење на кој било дел од страницата, се смета дека корисниците се запознаени со овие услови и дека ја прифаќаат употребата на содржината на овој портал исклучиво за лична употреба и на сопствен ризик.

Радио Г (Radio G) има авторско право на целата содржина (текст, визуелни и аудио материјали, бази на податоци, програмскиот код).

Сите заинтересирани правни и физички лица можат, без согласност на Radio G, да користат текстуален материјал и фотографии,со почитување на следниве правила:

Веб-страници:

• Дозволено е преземање на максимум од првите 150 карактери од текстот,

целосен наслов,

една фотографија, која не смее да се прикажува во димензии поголеми од 120×120 пиксели,

• задолжително видливо цитирање на изворот (Radio G) и целосниот линк (URL) до преземениот текст, непосредно пред или веднаш по преземениот текст,

објавената врска (линк) до текстот не смее да содржи „nofollow“!

Телевизија / радио:

• Дозволено е преземање на целосниот текст со задолжително наведување на Radio G како извор на информации барем еднаш во една од првите три реченици.

• Заедно со преземените фотографии со знакот (воден жиг), задолжително е да се цитираат Radio G како извор.

Печатени изданија:

• Дозволено е преземање на целосниот текст со задолжително наведување на Radio G како извор на информации барем еднаш во една од првите три реченици.

ЗАБЕЛЕШКА:

Користењето на материјалот со прекршување на кое било од горенаведените правила ќе се смета за кршење на авторските права и е предмет на правна одговорност.

Radio G го задржува правото да менува, откажува (привремено и трајно) на содржина или услуга на порталот, без обврска за претходно известување.

Линкови до други веб-страници:

Линкови до други веб-страници, кои не се сопственост на Radio G, не се сметаат за дел од страницата и Radio G не е одговорен за нив.

Заштита на приватност

Radio G ја почитува приватноста на своите корисници и посетителите на страниците.

На корисниците на Radio G им е строго забрането:

• објавување, испраќање и размена на содржина што ги крши постојните домашни или меѓународни закони, содржина што е навредлива, вулгарна, заканувачка, расистичка или шовинистичка, како и содржина штетна на кој било друг начин

• објавување, испраќање и размена на информации за кои посетителот знае или претпоставува дека се лажни, а чија употреба може да им наштети на другите корисници

• лажно застапување, односно застапување во име на друго правно или физичко лице

• објавување, испраќање и размена на содржини заштитени со авторски права

• објавување, испраќање и размена на несакани содржини до корисниците без нивно одобрување или барање или преку измама

• свесно објавување, испраќање и размена на содржина што содржи вируси или слични програми дизајнирани да ја уништат или ограничат работата на кој било компјутерски софтвер или хардвер и телекомуникациска опрема

• собирање, чување и објавување лични податоци на други посетители и корисници на порталот

Radio G не е одговорен за коментарите на посетителите што ги рефлектираат нивните мислења.

Социјалната мрежа:

Во согласност со Условите за користење на социјалната мрежа Фејсбук, корисниците се одговорни за содржината на коментарите што ги оставаат на Фејсбук.

Администраторите на официјалната страница на Radio G на Фејсбук ги отстрануваат коментарите за кои сметаат дека се спротивни на Условите за користење.

Граѓаните и граѓанките можат да пријават спорни коментари преку е-пошта

[email protected].

Колумни:

Текстовите објавени во делот „Коментар“ ги претставуваат ставовите на авторите на текстовите и не можат да се сметаат за ставови на Radio G и не е одговорен за ставовите изразени во овој дел.

Промени во Условите за користење

Radio G го задржува правото да ги менува овие услови за користење во секое време.

Radio G нема да биде одговорен за можните последици од ваквите промени.