Radio G

Радио Гостивар (Radio G) е сопственост и проект на ТРД Комета 2000 Раде ДООЕЛ Гостивар.Овој веб сајт ја следи програмата која се емитува на 106,4 ФМ во полошкиот регион.

Главен и одговорен уредник:
Зоран Гега Маџоски [email protected]

Доставете порака


  Контакт ИНФО

  Зоран Гега Маџоски [email protected]
  И-мејл: [email protected]
  Web: https://radiogostivar.com
  Телефон: +389 (0) 42 333 999
  Адреса: 18-ти Ноември, 23 Гостивар.