ПРОГРАМА ЗА ЛОЈАЛНОСТ НА ЕДИНСТВЕНАТА ЛЕГАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ИГРИ НА СРЕЌА- 2WIN.MK

Комерцијална објава (промовотивен текст)

Видеолотарија Касинос Австрија ја збогатува понудата на единствената легална платформа за интернет игри на среќа- 2win.mk, со програмата за лојалност. Програмата за лојалност  ќе започне на 01.06.2023 и ќе обезбеди дополнителни погодности и предности на учесниците во интернет игрите на среќа, кои се приредуваат од страна на ДВЛМ преку 2win.mk.

Лојалните учесници за уплатен влог во интернет игрите на среќа, во месец јуни ќе стекнуваат поени. Освоените поени, веќе од први јули, ќе може да се користат за остварување на бенефиции како:

-конвертирање во депозити на сметките за игра,

-размена на поени за производи/подароци или учество во бесплатни игри со можност за добивка.

Поените се стекнуваат со влогови направени од датумот на почеток на промотивната кампања, 01.06.2023. Пропорцијата на стекнатите поени и влогот во играта зависат од видот на играта и тоа:

Вид на играВлогПоени
ВИДЕОЛОТАРИСКИ ИГРИ1500 ден.1
ЕЛЕКТРОНСКИ ИГРИ1500 ден.1
СПОРТСКО ОБЛОЖУВАЊЕ500 ден.1
КАЗИНО ВО ЖИВО1000 ден.1

Според акумулираните поени во одреден временски период, учесникот дополнително стекнува „Ниво на членство“ врз основа на кое може да оствари дополнителни бенефиции, согласно правилата и услови. Постојат четири нивоа и тоа:

Ниво на членствоСтекнати поени (3 изминати месеци)
BASIC10-199
SILVER200-999
GOLD1000-5999
VIP6000+

На почетокот на секој календарски месец, за секој учесник се утврдува ново активно ниво на членство, врз основа на збирот на поени стекнати во изминатите 3 календарски месеци. За повеќе детали, посетете го сајтот на 2win.mk.

#ИграјЗаЗабава #ИграјОдговорно  #2win.mk

Коментарите се затворени.